Om een interne academie succesvol te laten zijn, is het belangrijk om het doel ervan helder te hebben. Met een duidelijk doel is het niet moeilijk om de juiste leerlijnen aan te bieden. Bovendien wordt het een stuk eenvoudiger om de academie binnen jouw organisatie te implementeren.

Het doel van de academie

Het opstellen van een goed doel voor jouw bedrijfsacademie doe je aan de hand van de SMART-methode. Je maakt het doel:

 1. Specifiek;
 2. Meetbaar;
 3. Acceptabel;
 4. Realistisch;
 5. Tijdgebonden.

Specifiek

Om je doel specifiek te maken, geef je (in ieder geval) antwoord op de volgende vragen:

 • Wie is de doelgroep?
 • Welke kennis en/of vaardigheden wil je overdragen?
 • Wie kan deze kennis en/of vaardigheden aanleveren?
 • Wie gaat deze kennis en/of vaardigheden vastleggen in een goed script?
 • Wie gaat de e-learnings bouwen?
 • Welk LMS (Leer Management Systeem) ga je gebruiken?
 • Waarvoor gebruik je de academie? Alleen voor kennisborging, of ook voor bij- en omscholing?
 • Zet je de bedrijfsacademie strategisch (iedereen), tactisch (team en afdelingen) en operationeel (individueel) in?

Meetbaar

De interne academie heeft als doel dat de deelnemers kennis en/of vaardigheden eigen maken. Met behulp van toetsen, die bestaan uit allerlei soorten vragen, stel je vast of dit ook is gelukt. Waar nodig, stel je op basis van de uitkomsten de interne academie bij.  

Acceptabel

Om iedereen binnen de organisatie gemotiveerd te maken en te houden, is het noodzakelijk dat het doel aansluit bij de behoeftes van jouw organisatie en het niveau en de interesse van je medewerkers. De academie heeft geen toegevoegde waarde als werkgever en werknemers niet hetzelfde doel voor ogen hebben.

Realistisch

Zorg ervoor, dat het doel realistisch is. Is het niet te makkelijk of te moeilijk voor de deelnemers? Is de hoeveelheid over te dragen kennis en/of vaardigheden passend bij het tijdspad voor de verschillende deelnemers dat je in gedachten hebt?

Tijdgebonden

Waarschijnlijk is het doel van de bedrijfsacademie voor de lange termijn. Probeer het dan op te splitsen in kleinere doelen met ieder een eigen einddatum. Geef daarbij antwoord op de volgende vragen:

 • Kun je de academie opsplitsen in een aantal fasen? Zo kun je beginnen met onboarding en daarna gaan werken aan specialistische kennis en vaardigheden.
 • Vereisen bepaalde vaardigheden een certificaat? Verlopen deze binnenkort en wil je die daarom prioriteit geven?
 • Zijn er verplichte opleidingen zoals toolboxen, die de voorrang moeten krijgen?
 • Gaan mensen met kritische bedrijfskennis het bedrijf verlaten en moet je deze kennis nu eerst veiligstellen?

Advies nodig?

Heb je vragen over deze blog of over andere uitdagingen bij het opzetten van jouw bedrijfsacademie? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

Bekijk ook: