Wat is blended-learning?

Blended-learning is het combineren van online leren en face-to-face leren. Onze visie is: online waar mogelijk, offline waar nodig.