Waarom leren juist in deze tijd belangrijk is

Waarom leren juist in deze tijd belangrijk is

Door alle trends en ontwikkelingen is leren en ontwikkelen nu belangrijker dan ooit. Tijdens de opening van het academisch jaar 2016-2017 van de open universiteit benoemde Prof. Mr. Anja Oskamp, rector magnificus van de OU, dat veel studenten worden opgeleid voor een vak dat na afronding van de studie niet meer in deze vorm bestaat. Deze ontwikkeling vraagt veel van het aanpassingsvermogen van mensen en wendbaarheid is daarbij het sleutelwoord.

De focus ligt daarbij op de beheersing van vaardigheden die niet zijn verbonden aan een specifiek vak. De nadruk ligt niet meer alleen op het aanleren van feiten die je ook op internet kunt vinden. Dit staat in de laatste brief die staatssecretaris Sander Dekker (VVD) naar de Tweede Kamer stuurde over Onderwijs2032. Hij benoemt daarin dat ‘de samenleving en arbeidsmarkt een steeds groter beroep doen op de beheersing van vaardigheden die niet zijn gebonden aan een specifiek vak.’ Onderwijs zou zich volgens Dekker dus meer moeten richten op vakoverstijgende vaardigheden als creativiteit, samenwerken en probleemoplossend vermogen.

Juist omdat de wereld minder voorspelbaar is, zorgt het beheersen van vakoverstijgende vaardigheden voor wendbaarheid van de medewerker. De snelle veranderingen in de wereld om ons heen maken innovatie de sleutel tot succes. Door te innoveren en te vernieuwen kun je meegaan met de veranderingen. Maar welke link zit er dan tussen leren in innovatie? Met een sterk leerklimaat binnen de organisatie creëer je een goede bodem voor innovatie. Daarnaast is leren belangrijk voor medewerkers, zij voelen zich gemotiveerd wanneer zij worden uitgedaagd om meer uit zichzelf te halen. Als werkgever blijf je niet interessant wanneer je medewerkers niet voldoende mogelijkheden biedt voor persoonlijke groei en ontwikkeling.

Zoals eerder benoemd veranderen functies in een snel tempo, dit zorgt ervoor dat mensen worden opgeleid voor een functie die na het afronden van hun studie alweer veranderd is. Daarnaast verdwijnen er door automatisering nog eens extra banen. Om als medewerker duurzaam inzetbaar te blijven is het dan ook noodzakelijk om te blijven leren. Echter zit leren niet alleen in formele cursussen of uitgebreide opleidingen. Het informeel leren in de vorm van evaluaties en feedback is ook zeer waardevol. Stimuleer daarbij kennisdeling binnen teams, dit zorgt voor teamcohesie.