Laptop, Werken, Online onboarding, laptop, iMac

Veel kennis wordt ons digitaal aangeboden en dat biedt verschillende voordelen. Denk aan tijd- en plaats onafhankelijk leren, het besparen van kosten, het borgen van kwaliteit etc. Wat we niet moeten vergeten, is dat leren, naast aantrekkelijk, ook effectief moet zijn. Hoe doe je dat? Om anderen effectief te laten leren, is het belangrijk dat de leermiddelen aansluiten bij de werking van het menselijk brein. Anders slaan we het niet duurzaam op in ons geheugen en is de moeite voor niets. Hoe maak je zo’n effectieve e-learning?

Hoe werkt het brein?

Het menselijk geheugen bestaat uit 3 componenten:

  • het zintuigelijk geheugen;
  • het werkgeheugen;
  • het langetermijngeheugen.

Het volgende is belangrijk om je van bewust te zijn: pas als kennis in het langetermijngeheugen wordt opgeslagen is het effectief.

“Het zintuiglijk geheugen is een verlenging van de zintuigen. Dit geheugen houdt informatie die via onze zintuigen binnenkomt kortstondig (500 milliseconden) vast. Het werkgeheugen verbindt het zintuiglijk geheugen en het langetermijngeheugen. Ook het werkgeheugen is vrij vluchtig. Zonder herhaling houdt het informatie zo’n tien seconden vast. Bovendien heeft het een duidelijke limiet: het kan ongeveer zeven verschillende elementen tegelijkertijd actief houden. Dit aantal neemt zelfs nog af wanneer het de elementen eerst moet organiseren of relateren voordat het ze kan verwerken.

Verder heeft het werkgeheugen aparte verwerkingskanalen voor informatie die via de ogen binnenkomt, zoals beeld en geschreven tekst, en informatie die via de oren binnenkomt, zoals geluid en gesproken tekst.

Het langetermijngeheugen tot slot is de opslagplaats van kennis. Dit deel van ons geheugen houdt grote hoeveelheden kennis voor lange perioden vast. Dat gebeurt in de vorm van cognitieve schema’s. Pas als informatie hier belandt, is er sprake van effectief leren.” 

Effectieve e-learning

Rekening houdend met de werking van ons brein, hanteert AcademySuite daarom de volgende richtlijnen om effectieve leeroplossingen te maken:

  1. Door de aandacht van de cursist te richten;
  2. Door de complexiteit van het leermateriaal te verkleinen;
  3. Door ondersteuning te bieden;
  4. Door irrelevantie informatie weg te laten;
  5. Door een beroep te doen op zowel het visuele, als het auditieve systeem.

Deze richtlijnen worden toegepast in alle blended-programma’s die wij aanbieden. Zo ben je ervan verzekerd, dat jouw content effectief wordt aangeboden en het maximaal rendement oplevert voor jouw medewerkers en voor jouw bedrijf.

Meer weten?

Wil jij ook gebruik maken van effectieve leeroplossingen, om de ontwikkeling van jouw medewerkers te bevorderen? Neem gerust contact met ons op, of plan een kennissessie in, om de mogelijkheden voor jouw bedrijf of organisatie te bespreken. 

Neem direct contact op met onze adviseurs!

Rozemarie Hendrikse
Tel. 06 27 36 57 57

Marijn Schouten
Tel. 06 53 28 45 52

Recommended Posts