Visie

Die ene training of eenmalige cursus draagt niet bij aan de blijvende ontwikkeling van uw mensen en de verbetering van uw organisatie. Wij zien dit overtuigend anders en bewijzen dat met een eigen, specifieke bedrijfsacademie voor klanten.

Leren is belangrijk; niet alleen om bij te blijven in uw vak maar vooral om het verschil te kunnen maken. Het continue volgen van en het anticiperen op veranderingen vraagt veel van uw organisatie en dus ook van uw medewerkers. Goed gekwalificeerde medewerkers maken u onderscheidend en zorgen ervoor dat u voorop loopt in de markt.

Wendbaar met een eigen academie

Wij geloven dat alleen organisaties, bedrijven en instellingen die permanent in staat zijn zichzelf te ontwikkelen, te verbeteren en te vernieuwen zullen overleven. Wendbaarheid is hierbij het sleutelwoord. Snel, slim en specifiek opleiden van uw medewerkers stelt u in staat om deze wendbaarheid vorm te geven. Een unieke, eigen academie/opleidingshuis/inwerkprogramma/bedrijfsschool/online leeromgeving is hiervoor het middel. Daarmee kunt u het verschil maken in uw branche.

“Op lange termijn is de enige duurzame bron van concurrentievoordeel het vermogen van uw organisatie om sneller te leren dan de concurrenten.” – Peter Senge

Haal talent in uw organisatie naar boven

AcademySuite ziet dat veel bedrijven zoeken naar borgen van aanwezige en benodigde kennis van medewerkers. Ook de vertaling van een aangescherpte strategie naar wat dit van uw personeel vraagt, blijkt in de praktijk een worsteling.

Continue ontwikkeling van en door uw medewerkers

In onze visie vraagt dit van uw medewerkers om zich te gedragen als vakmensen. Die niet naar een cursus/training worden gestuurd, maar die open staan voor leren en die zichzelf willen blijven ontwikkelen. Daarnaast is veel benodigde kennis al vaak in de organisatie aanwezig. Een eigen academie is daarom niet alleen voor medewerkers maar ook door medewerkers!