team, vakmanschap, academysuite

Vakmanschap is van alle tijden. Vaak denken we bij vakmanschap aan een ambacht van vroeger. In zekere zin is vakmanschap inderdaad iets van vroeger. Lang geleden zelfs. Wie kent het drieluik: “Leerling – Gezel – Meester” niet? Hoe was dat ook alweer? De Leerling trad in dienst bij de Meester en diende de basisvaardigheden van het vak (de Gilde) te leren. Als de Leerling deze basisvaardigheden van zijn beroepsgroep geleerd had en dit aan de Meester bewezen had, dan mocht de Leerling toetreden tot de beroepsvereniging (de Gilde) van deze Meester; vanaf dat moment was hij Gezel. Hierna volgde de verdere beroepsopleiding, het opdoen van praktijkkennis en het uitbouwen van ervaring. Omdat de inhoudelijke vorming nooit af was, bleef het ‘leren leren’ in theorie en praktijk, centraal staan voor zowel Meester, Gezel als Leerling.

Wat is een vakman?

Een goede timmerman, elektricien, technicus, kok, monteur of restaurateur vinden we nog steeds een vakman. Omdat ze iets goed of mooi kunnen maken. Maar waarom zeggen we dat niet van een goede secretaresse, een receptioniste, een administrateur, ja zelfs een advocaat? Dat zijn toch ook vakmensen?

Trots op je vak

We hebben zachtjesaan iedereen in een functie gestopt met vaak een uitgebreide en dure functiebeschrijving. Een functiebeschrijving die al achterloopt op het moment dat deze opgeborgen of opgeslagen wordt. En je moet passen in een functie en de daartoe vastgestelde taken uitvoeren. En trots zijn op een functie? Nee, je bent trots op je vak!

Groeien in vakmanschap

De periode van ons leven dat we werken, wordt alleen maar langer. Als we dat voor iedereen waardevol en interessant willen houden, dan zal het weer moeten gaan over vakmanschap. Ook voor die receptioniste, ook voor de advocaat. Voor iedereen. Het moet gaan over ‘doen waar je goed in bent en waar je energie van krijgt’. Over het leveren van kwaliteit en betekenis hebben. Over geduld om steeds te blijven leren en over doen waar je gelukkig van wordt. Met hoofd, hart en handen. Motivatie is niet genoeg, het gaat om bevlogenheid. De vakman wil altijd een stukje verder, meer betekenis hebben, meer kunnen. En vertelt hier enthousiast over op bijvoorbeeld verjaardagen.

Een vakman blijft zich ontwikkelen

Vakmanschap gaat ook over kijken naar de toekomst. Het opleiden van anderen, bijvoorbeeld je collega’s, zoals jijzelf ook bent opgeleid. Het zelf continu blijven leren en mee-ontwikkelen met het vak en de veranderende omstandigheden. De kennis en ervaringen die je in de loop van de tijd opdoet, is daarbij van wezenlijk belang. Het nieuwe kan niet bestaan zonder het oude. Ontwikkeling is hierin een sleutelwoord. Ontwikkeling van de vakman en de ontwikkeling van het vak, ontwikkeling dat voortbouwt op het goede dat er is. Niet met angst en onzekerheid, maar met nieuwsgierigheid, lef en deskundigheid. En met gepaste trots.

Een leerlijn op basis van vakmanschap

AcademySuite ontwikkelt online leermiddelen voor bedrijven en andere organisaties. De inhoud daarvan wordt uiteraard samen met jou bepaald. Maar vaak merken wij dat er nog geen heldere leerlijn is voor de verschillende medewerkers: functiebeschrijvingen helpen hier niet altijd bij en zijn ook weer snel verouderd. Ons product Vakmanschap levert een belangrijke bedrage aan een oplossing voor dit probleem.

Vakmanschap van AcademySuite

De basis van Vakmanschap is denken in termen van toekomstbestendige verantwoordelijkheden en gevraagd gedrag. Een vakman denkt vanuit continue ontwikkeling en draagt zo bij aan de missie/strategie van jouw bedrijf. Als je kiest voor Vakmanschap, leg je daarmee de basis om leren en ontwikkelen structureel op de agenda te zetten en een leven lang leren binnen jouw organisatie vorm te geven.

Vakmanschapsprofielen

Samen met de vakmensen stellen we een zogenaamd vakmanschapsprofiel op. Immers, vakmensen zijn trots op hun vak en spreken daar graag over! In ieder vakmanschapsprofiel worden de verantwoordelijkheden en het gedrag vastgelegd. Verder bepalen we de specialisaties. Op deze manier weten ook toekomstige vakmensen wat er van hen verwacht wordt en welk gedrag bij zijn of haar vak mag worden verwacht, dat waarde oplevert voor de klant.

 

Jouw mening over jezelf als vakman

In de periodieke beoordeling wordt niet gekeken of de functionaris het gewenste niveau weet te behalen. In plaats daarvan kijkt de vakman naar zichzelf en vraagt zich af hoe hij zichzelf het komende jaar verder kan ontwikkelen en een nog betere vakman worden op het terrein van menselijke vermogens, vaardigheden en specialisaties. Waar wil de vakman naartoe en wat is daarvoor nodig? Het opleidingstraject kan daarop exact worden afgestemd.

 

Vlootschouw

De Vlootschouw geeft het een beeld over de gehele ‘bemanning’. Zo wordt in één oogopslag duidelijk waar over de gehele linie goed of minder goed wordt geoordeeld over het eigen functioneren. De vlootschouw legt bloot waar de sterke en zwakke punten in zitten op team- en bedrijfsniveau en waar dus ontwikkeling gewenst is. Hiermee kan een gerichte opleidingsstrategie worden bepaald. Met als doel nog betere vakmensen, betere teams en een betere organisatie te ontwikkelen.

De Voordelen van Vakmanschap

De inzet van het programma Vakmanschap levert de nodige voordelen op:

  • Meer dan 50% reductie van functiebeschrijvingen.
  • Toekomstbestendig, dus geen snelle veroudering van omschrijvingen.
  • Gericht op positieve persoonlijke groei en ontwikkeling van vakmensen.
  • Opleidingsbehoefte wordt gebaseerd op de ontwikkeling van vakmensen en sterke teams.
  •  Sturing op strategische doelen.

Vakmanschap en een eigen bedrijfsschool

Eén van de belangrijkste producten van AcademySuite is de levering van online bedrijfsscholen op maat. De inhoud wordt bepaald op basis van de specifieke leerdoelen van de medewerkers. Met het programma Vakmanschap leggen we een solide basis voor zo’n leerlijn. Met Vakmanschap wordt de continue ontwikkeling van vakmensen verankerd in de eigen online bedrijfsschool.

Wat kost Vakmanschap voor jouw bedrijf?

Per vakmanschap bedragen de kosten zo’n 3.000 euro. Het aantal vakmanschappen varieert per organisatie. De ontwikkeling van het programma Vakmanschap en een online bedrijfsschool zijn vaak subsidiabel. Zo kan bijvoorbeeld de SLIM-subsidie voor de ontwikkeling van Vakmanschap en een bedrijfsschool worden aangevraagd. Als de subsidie wordt toegekend, dan vallen vrijwel alle kosten onder de subsidie.

Is jouw interesse gewekt voor het opzetten van Vakmanschap, al dan niet verankerd in een eigen online bedrijfsschool? Neem dan contact met ons op!

Neem direct contact op met onze adviseurs!

Rozemarie Hendrikse
Tel. 06 27 36 57 57

Marijn Schouten
Tel. 06 53 28 45 52

Recommended Posts