Leertrend: Niet meer incidenteel opleiden, maar in een doorlopend proces

Leren verandert, waar nu nog regelmatig getraind wordt met een directe aanleiding, zoals een verandering of inwerken, zal leren in 2020 een meer doorlopend proces zijn. Medewerkers anno nu worden sneller afgeleid en verloop is hoog. Dit maakt het belang van doorlopende ontwikkeling steeds groter. Als organisatie is het nodig om continue leren en ontwikkelen op de werkplek te stimuleren. In de praktijk is vaak te zien dat opleidingsbudgetten blijven liggen, dit raakt met name de ontwikkeling van 40-plussers.

Vaak ook omdat veel organisaties het budget dirigeren naar jongere, hoogopgeleide medewerkers die gemotiveerd zijn en dit doen. Hierdoor wordt het gat alleen maar groter. Het is dan ook nodig om een manier te vinden om alle medewerkers te motiveren om te investeren in hun professionele ontwikkeling. Om dit te realiseren kun je als organisatie een ‘leven-lang-leren-beleid’ ontwikkelen voor jouw organisatie. In dit beleid stel je medewerkers zelf verantwoordelijk voor hun eigen inzetbaarheid en hun persoonlijke ontwikkeling. Wanneer je een cultuur in je organisatie creëert waarin dit vanzelfsprekend is en medewerkers strategisch werken aan hun carrière, zullen medewerkers eerder geneigd zijn om leeractiviteiten te ondernemen in de toekomst. AcademySuite helpt je hier graag bij!