Brandweer, veiligheid

De online lesmodule rookmelders succesvol van start

Aanleiding
Rookmelders kunnen mensenlevens redden. Daarom is het vanaf 1 juli 2022 wettelijk verplicht om op elke verdieping van een huis rookmelders te hangen. Voor Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid kwam hier de wens uit voort om woningeigenaren, zoals woningcorporaties, digitaal op te leiden over het belang van rookmelders en het juiste gebruik ervan. Samen met AcademySuite ging Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid de samenwerking aan om deze wens in vervulling te laten gaan, en met succes!

Uitdaging
Het is iedere keer weer een uitdaging om de doelgroep op een didactische en inspirerende wijze op te leiden. Samen met AcademySuite is er gekozen voor een afwisselende opzet, waarbij de cursisten door middel van video’s en opdrachten kennis opdoen. De lesmodule over rookmelders is ontworpen in de huisstijl van de brandweer, waardoor de module ook landelijk inzetbaar is. In de lesmodule komt onder andere brandgevaar aan bod en wat de mogelijkheden zijn met rookmelders. Ook worden ervaringsverhalen ingezet om het belang van rookmelders kracht bij te zetten. Door middel van begrips- en inspiratievragen worden de cursisten gestimuleerd om in de geschetste situaties na te denken en te reflecteren. De nauwe en intensieve onderlinge samenwerking heeft geresulteerd in een effectieve lesmodule waar we trots op zijn.

Resultaat
Samen met de betrokken Veiligheidsregio’s dragen we met deze lesmodule over rookmelders preventief bij aan hun missie: het beperken van schade en leed bij incidenten, rampen en crisissituaties.

Recommended Posts