P.C. van Tuijl

Veiliger en gezonder werken door online toolboxen

Hoe garandeer je in een groeiende onderneming naast kwaliteit ook de veiligheid en gezondheid van de medewerkers? Voor P.C. van Tuijl Kesteren B.V. was dit een grote uitdaging. In samenwerking met AcademySuite is er een oplossing ontwikkeld: een compleet ingerichte leeromgeving, waar door middel van toolboxen medewerkers maandelijks de benodigde kennis op een didactische manier tot zich krijgen.

De uitdaging

P.C. van Tuijl is een groeiende onderneming met veel ambities. Als partner in de productie van diervoerders, leggen ze de basis voor topkwaliteit in de totale keten van vleesproductie tot consumptie.  De praktijk heeft geleerd dat kwaliteit, veiligheid en gezondheid niet op dezelfde manier ontwikkelen, wanneer de focus op groei ligt. 

Hoe borg je de veiligheid in een groeiende onderneming en hoe ontwikkel je het veiligheidsniveau in een werkomgeving waar leren en ontwikkelen geen primaire behoefte is? Hoe zorg je voor een gezonde werkomgeving waar aandacht is voor de mens achter de medewerker? Hoe kun je op een effectieve en efficiënte manier sturen op kwaliteit? Voor deze uitdagingen stond P.C. van Tuijl. Klassikale bijeenkomsten zijn mede door de coronapandemie niet meer eenvoudig te realiseren en de effectiviteit hiervan is ook gering. In samenwerking met AcademySuite en externe adviseurs heeft P.C. van Tuijl een compleet ingerichte leeromgeving opgezet waarin alle vereiste kennis is geborgd.

De oplossing

De online leeromgeving is ingericht in de eigen huisstijl van P.C. van Tuijl. De persoonlijk videoboodschap vanuit de directie en afbeeldingen van de werkomgeving zorgen voor een directe verbinding naar de werkvloer. De kennis wordt overgedragen door middel van toolboxen. Maandelijks worden de medewerkers verplicht één onderwerp te doorlopen. Dit zijn meestal ARBO-gerelateerde onderwerpen, zoals het omgaan met gevaarlijke stoffen, het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) en de verkeersveiligheid. Maar ook toolboxen gericht op de veiligheid en kwaliteit van het te produceren product. Elke toolbox bestaat uit een video en een aantal toetsvragen. De video is door AcademySuite opgenomen op de werkvloer en is daardoor helemaal afgestemd op de unieke situatie van P.C. van Tuijl. Op deze manier wordt het belang van veiligheid, gezondheid en kwaliteit visueel en concreet gemaakt voor de medewerkers. Elke medewerker is gekoppeld aan een begeleider, waardoor er controle blijft op het proces.

Het resultaat

Het resultaat is een compleet ingerichte en goed functionerende academy in de huisstijl van P.C. van Tuijl. Op een inspirerende manier worden medewerkers gemotiveerd om kennis te nemen van alle aspecten binnen het bedrijf. In de toekomst biedt de academy de mogelijkheid om het kennisniveau uit te breiden en te verdiepen. Naast de groei van het bedrijf, blijft op deze manier de benodigde kwaliteit en veiligheid behouden! 

Recommended Posts