Aanleiding

“Sinds 2019 zijn we als Tree-O-Logic op zoek naar de juiste strategie, waarbij werkgeluk, persoonlijke ontwikkeling en prestatie in de juiste balans is.

De professionele diensten van StrategieSuite zijn hierbij ingezet. Zij hebben ons in een aantal inspirerende sessies laten ontdekken waar we vandaan komen, waar we nu staan, waar we met elkaar naar toe willen en hoe we dit gaan bereiken.

Vervolgens hebben we een koers uitgezet. Deze koers is in een behapbare planning uitgerold. Wij kijken terug op een erg fijne samenwerking. Zij staan echt naast ons als klanten en helpen op onopvallende en prettige manier om de strategische lijn vast te houden en het einddoel te bewaken. StrategieSuite weet veel energie op te wekken!” 

De uitdaging

Van strategie naar merkbaar gedrag

De volgende uitdaging was het vertalen van deze strategie naar wat er werd gevraagd aan gedrag en verantwoordelijkheden van de medewerkers. Om dit te realiseren heeft Tree-O-Logic de traditionele functiebeschrijvingen afgeschaft en in samenwerking met AcademySuite gekozen voor toekomstbestendige vakmanschapsprofielen. Daarnaast is het voor Tree-O-Logic van groot belang om vakkennis te borgen en medewerkers te ondersteunen in hun ontwikkeling. Met én van elkaar blijven leren is de kern. Om die reden is samen met AcademySuite een professioneel digitaal leerplatform ingericht: de Tree-To-Learn Academy.

Het traject

Talenten zijn er om te gebruiken, niet om in de grond te stoppen

Samen met de medewerkers van Tree-O-Logic zijn hun vakmanschapsprofielen in kaart gebracht. In dit profiel zijn de verantwoordelijkheden en het gewenste gedrag vastgelegd. Zodat de medewerker weet waar hij verantwoordelijk voor is en welk gedrag daarbij hoort. Dus geen ellenlange taakbeschrijvingen. Doordat Tree-O-Logic haar medewerkers ziet als vakmensen, voorzien van verantwoordelijkheden, ontstaat er ruimte voor kansen en groei. Een vakman denkt namelijk continue vanuit ontwikkeling.

De ontwikkelgesprekken op basis van de vakmanschapsprofielen vormen de basis van de Tree-To-Learn academy. Uit deze gesprekken komen die thematieken naar boven waarop verdere ontwikkeling wenselijk is. Binnen de Tree-To-Learn academy worden die programma’s ontwikkeld en aangeboden. De Tree-To-Learn Academy is hét platform om alle vakkennis te borgen en te ontsluiten. Zo krijgen nieuwe medewerkers een inwerkprogramma waarop alle benodigde kennis staat die noodzakelijk is te kennen alvorens de eerste werkdag start.

Doelgroep

Het is van groot belang om de e-learning aan te laten sluiten op de organisatie en op de bijpassende doelgroep. Academysuite heeft de Tree-To-Learn volledig in de huisstijl van Tree-O-Logic gemaakt. Door de e-learning blended in te vullen, met een online en offline gedeelte, en door voldoende diepgang te geven sluit de Tree-To-Learn module volledig aan op de doelgroep. Tree-O-Logic heeft vakmensen in dienst en Academysuite heeft daarom de e-learning uitdagend gemaakt. Het niveau van de e-learning is te vergelijken met het hbo niveau. De duur van het online gedeelte van de Tree-O-Logic bedraagt één uur. 

 

Het resultaat

Trotse en blije vakmensen

Door de samenwerking met StrategieSuite en AcademySuite heeft Tree-O-Logic het volgende gerealiseerd:

  • – Glasheldere strategie;
  • – Sturing op strategische doelen;
  • – Meer dan 50% reductie van functiebeschrijvingen;
  • – Toekomstbestendige omschrijvingen;
  • – Leren en ontwikkelen staat structureel op de agenda.
  • – Beter benutten van talenten
  • – Belangrijke kennis is geborgd.

“Als bedrijf dachten we dat we op de goede weg zaten wat betreft functionering en beoordelingsgesprekken. In samenwerking met StrategieSuite en AcademySuite zijn we tot andere en waardevollere conclusies gekomen zodat we onze vakmensen op de juiste manier kunnen prikkelen om hun talenten op de juiste manier te gebruiken en verder te ontwikkelen.” – Martina Verwijs, Tree-O-Logic

Recommended Posts