Aanleiding

“Sinds 2019 zijn we van Flier Boomspecialisten op zoek naar de juiste strategie, waarbij werkgeluk, persoonlijke ontwikkeling en prestatie in de juiste balans is.

De professionele diensten van StrategieSuite zijn hierbij ingezet. Zij hebben ons in een aantal inspirerende sessies laten ontdekken waar we vandaan komen, waar we nu staan, waar we met elkaar naar toe willen en hoe we dit gaan bereiken.

Vervolgens hebben we een koers uitgezet. Deze koers is in een behapbare planning uitgerold. Wij kijken terug op een erg fijne samenwerking. Zij staan echt naast ons als klanten en helpen op onopvallende en prettige manier om de strategische lijn vast te houden en het einddoel te bewaken. StrategieSuite weet veel energie op te wekken!” 

De uitdaging

Van strategie naar merkbaar gedrag

Hoe vertaal je een aangescherpte strategie met een glasheldere toekomstvisie naar wat je van je eigen medewerkers nu concreet (anders) vraagt? Door eigen medewerkers te zien als bekwame, trotse vakmensen en niet als functionarissen die exact de taken uitvoeren die in een functiebeschrijving (ooit) zijn vastgesteld. Vakmensen benutten hun talenten, weten waar zij verantwoordelijk voor zijn en welk concreet gedrag nodig is om succesvol te zijn in de uitvoering van hun vak. Om dit te bewerkstelligen hebben de vakmensen van Fier Boomspecialisten in samenwerking met AcademySuite vastgesteld wat de kern is van hun vakmanschap. Wat nodig is om dagelijks het verschil te maken bij klanten.

Het traject

Talenten zijn er om te gebruiken, niet om in de grond te stoppen

Flier Boomverzorging heeft in samenwerking met AcademySuite de bestaande functiebeschrijvingen omgevormd tot zogenaamde vakmanschapsprofielen. Voor alle vakmensen is allereerst vastgesteld welke verantwoordelijkheden en menselijke vermogens nodig zijn. Verantwoordelijkheden algemeen verwoord (vakmensen weten zelf welke taken vervolgens nodig zijn) en onderscheidend gedrag heel specifiek uitgewerkt. Immers, naast vereiste kennis is het vooral het gedrag van de vakman onderscheidend! Deze –met de vakmensen zelf- opgestelde profielen vormen de basis voor het zijn en houden van een bijzonder hoog niveau van dienstverlening.

De uitkomsten hiervan vormen de basis voor het jaarlijkse goede gesprek en welke kennis en vaardigheden de komende periode opgedaan moet worden. Met leuke, interactieve leermiddelen (filmpjes, animaties, discussieforum, etc.) wordt dagelijks gewerkt aan het op peil houden van wat de vakman van zichzelf vraagt in de uitvoering van zijn vak. Met inzet van de online leeromgeving zijn nieuwe medewerkers al voor de eerste werkdag goed ingewerkt op de belangrijkste onderdelen en zijn praktijktrainingen/toolboxmeetings bestaan trainingen nog uitsluitend uit oefenen met gewenst gedrag/vaardigheden. Immers, de theorie is vooraf opgedaan met een e-learning.

Doelgroep

Essentieel voor een succesvol inwerktraject en een succesvolle e-learning is het maatwerk. AcademySuite heeft om die reden de online module volledig aangepast aan de organisatie. De inhoud van de e-learning sluit ook aan op de eindgebruiker. Zo is het niveau van de e-learning te vergelijken met mbo drie a vier niveau. De duur van het de online module is anderhalf uur. De volledige training duurt langer omdat er voor blended is gekozen. Dit houdt in dat er zowel een online als een offline gedeelte is.  

Het resultaat

Trotse en blije vakmensen

Vakmensen hebben oprechte aandacht voor elkaar en de klant. Met het inbrengen van de vakmanschapsvisie, is het binnen Flier Boomspecialisten vanzelfsprekend om het beste uit jezelf te halen om zo de klant iedere keer weer te verrassen met dat stapje extra. Persoonlijke ontwikkeling is daarbij geborgd door de oprichting van de eigen vakschool: Flier Vakschool. Zowel online als in de dagelijkse praktijk worden de vakmensen continue uitgedaagd en ondersteund in waar Flier Boomspecialisten voor staat: het creëren van een buitenruimte waarin men veilig en ontspannen kan leven!

Bekijk ook: