Het overkomt iedereen weleens, dat iets niet goed gaat. Dat kan soms hinderlijk zijn. Echter, waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Maar dat wil nog niet zeggen, dat u alle fouten hoeft te accepteren. Als u uw klacht of opmerking met ons wilt delen of u vindt dat u recht heeft op herstel van de gemaakte fout, dan kunt u dat kenbaar maken. Wij stellen dit zeer op prijs! Zo kunnen wij onze fout eventueel herstellen, hiervan leren en deze klacht in de toekomst voorkomen. 

Voor het melden van een klacht verwijzen wij u naar Visser & Visser, klik hier.

Als u niet tevreden bent met de afhandeling van een klacht dan kunt u een procedure bij de geschillencommissie van de NRTO starten. De uitspraak van de geschillencommissie is bindend. Wij zullen de afhandeling daarvan binnen een termijn doen die passend is bij de uitspraak van de geschillencommissie. Een klacht wordt binnen 4 weken na het gesprek afgehandeld. Wij registreren eventuele klachten schriftelijk en archiveren deze minimaal 2 jaar. Klachten worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld.