Skip to content

Van functiebeschrijvingen naar vakmanschap

De wereld verandert. Dat heeft ook invloed op de werkzaamheden van jouw medewerkers. Vakmanschap is hét antwoord op de veranderende werkzaamheden van jouw vakmensen als gevolg van een snel veranderende wereld. Toekomstbestendige verantwoordelijkheden en gevraagd gedrag is de basis van wat wij vakmanschap noemen.

Een vakman denkt vanuit continue ontwikkeling en draagt zo bij aan de missie/strategie van jouw bedrijf. Als je kiest voor vakmanschap, leg je daarmee de basis voor het structureel op de agenda zetten van leren en ontwikkelen. Zo geef je een leven lang leren binnen jouw organisatie vorm.

Voordelen voor alle betrokkenen

  • Meer dan 50% reductie van functiebeschrijvingen;
  • Toekomstbestendige omschrijvingen;
  • Meer structurele ruimte voor (persoonlijke) groei en ontwikkeling;
  • Meer sturing op strategische doelen.

Vakmanschap op maat

Om te werken aan zowel het succes van de organisatie als de duurzame inzetbaarheid van de medewerker, denken wij in termen van vakmanschap: eigenaarschap op persoonlijke ontwikkeling weer terug bij de vakman zelf! Door medewerkers te zien als vakmensen in plaats van functionarissen, wordt verantwoordelijkheid bij de medewerker zelf neergelegd. Zo wordt proactief gedrag gestimuleerd.

Vakmanschaps-profiel

Samen met de vakmensen zelf stellen wij een zogenaamd vakmanschapsprofiel op. Vakmensen zijn immers trots op hun vak en spreken daar graag over. In dit profiel worden de verantwoordelijkheden en het gedrag vastgelegd, en waar nodig ook specialisaties. Op deze wijze weten ook toekomstige vakmensen wat er van hen verwacht wordt. Ze weten welk gedrag het verschil maakt bij de klant.

Werkwijze

In 6 stappen naar vakmanschap

De eerste clustering van functies in vakmanschappen vindt plaats in deze eerste stap.

Per vakmanschap vinden er in deze stap interviews plaats met vakmensen en management. De output van deze gesprekken wordt met de deelnemers aangescherpt.

In deze stap worden de vakmanschapsprofielen uitgewerkt in drie onderdelen:

  • Verantwoordelijkheden
  • Menselijk gedrag
  • Specialisaties

In deze stap worden alle betrokkenen op de hoogte gebracht van de vastgestelde vakmanschappen. In deze stap is veel aandacht voor het proces, het waarom en het vervolg.

Deze stap bestaat uit het voorbereiden van het management op het voeren van vakmanschapsgesprekken en het daadwerkelijk voeren van de vakmanschapsgesprekken.

Deze stap bestaat uit het in kaart brengen van de ontwikkelkalender op drie niveau’s:

  • individueel
  • team en
  •  organisatie

en het uitvoeren van de ontwikkelkalender. 

Met het programma Vakmanschap kunnen we onze vakmensen prikkelen om hun talenten op de juiste manier te gebruiken en verder te ontwikkelen.

Martina Verwijs
Tree-O-Logic

💬 Hoi, advies nodig?