Wacht niet langer, start vandaag!

Aan de slag met vakmanschap? Wacht niet langer, onderneem actie!

Wat is vakmanschap?

In onze visie is een vakman wezenlijk anders dan een functionaris. Een vakman denkt vanuit continue ontwikkeling. Als je kiest voor vakmanschap leg je daarmee de basis om leren en ontwikkelen structureel op de agenda te zetten en een leven lang leren binnen jouw organisatie vorm te geven.

Vakmanschap op maat

Om te werken aan zowel het succes van de organisatie als de duurzame inzetbaarheid van de medewerker denken wij in de vakmanschapsgedachte. Door medewerkers weer te zien als vakman in plaats van functionaris, wordt SNIMFO-gedrag (Staat Niet In Mijn Functie Omschrijving) uit de weg gegaan. Vakmanschap omvat meer dan de taken in de functieomschrijving. Door de vakman te voorzien van verantwoordelijkheden ontstaat er ruimte voor kansen en groei.

 

Vakmanschapsprofiel

Samen met de medewerkers stellen we een zogenaamd vakmanschapsprofiel op. In dit profiel worden de verantwoordelijkheden en het gedrag vastgelegd. Zodat de medewerker weet wat er van hem wordt verwacht en welk gedrag daarbij hoort.

Voordelen voor
alle betrokken

  • Vakmanschappen zijn toekomstbestendig;
  • Meer ruimte voor (persoonlijke) groei en ontwikkeling;
  • Leren en ontwikkelen staat structureel op de agenda.

Meer weten over vakmanschap?