VAN FUNCTIEBESCHRIJVINGEN
NAAR VAKMANSCHAP!

Klaar zijn voor de toekomst? Ga aan de slag met vakmanschap! 

Wat is vakmanschap?

Vakmanschap is hét antwoord op een snel veranderende wereld en als gevolg daarvan veranderende werkzaamheden van jouw vakmensen. Toekomstbestendige verantwoordelijkheden en gevraagd gedrag is de basis van wat wij vakmanschap noemen. Een vakman denkt vanuit continue ontwikkeling en draagt zo bij aan de missie/strategie van jouw bedrijf. Als je kiest voor vakmanschap leg je daarmee de basis om leren en ontwikkelen structureel op de agenda te zetten en een leven lang leren binnen jouw organisatie vorm te geven.

Vakmanschap op maat

Om te werken aan zowel het succes van de organisatie als de duurzame inzetbaarheid van de medewerker denken wij in termen van vakmanschap: eigenaarschap op persoonlijke ontwikkeling weer terug bij de vakman zelf! Door medewerkers weer te zien als vakmensen in plaats van functionaris, wordt SNIMFO-gedrag (Staat Niet In Mijn Functie Omschrijving) uit de weg gegaan.

Vakmanschapsprofiel

Samen met de vakmensen zelf stellen we een zogenaamd vakmanschapsprofiel op. Immers, vakmensen zijn trots op hun vak en spreken daar graag over! In dit profiel worden de verantwoordelijkheden en het gedrag vastgelegd. Waar nodig specialisaties. Op deze wijze weten ook toekomstige vakmensen wat er van hen verwacht wordt en welk gedrag het verschil maakt bij de klant.

Voordelen voor
alle betrokkenen

Vakmanschap

I N  6  S T A P P E N

De eerste clustering van functies in vakmanschappen.

Per vakmanschap vinden er interviews plaats met vakmensen en management.

De output van deze gesprekken wordt met de deelnemers aangescherpt.

De vakmanschapsprofielen worden uitgewerkt in drie onderdelen:

  • Verantwoordelijkheden
  • Menselijk gedrag
  • Specialisaties

Alle betrokkenen worden op de hoogte gebracht van de vastgestelde vakmanschappen. Aandacht voor het proces, het waarom en het vervolg.

Het voorbereiden van het management op het voeren van vakmanschapsgesprekken.


Het daadwerkelijk voeren van de vakmanschapsgesprekken.

Het in kaart brengen van de ontwikkelkalender op drie niveau’s:

  • Individueel
  • Team
  •  Organisatie

Het uitvoeren van de ontwikkelkalender. 

Meer weten over vakmanschap?