Skip to content

Begrippenlijst

Een (online) academy, opleidingshuis of vakschool zorgt ervoor dat leren en ontwikkelen structureel, effectief en vernieuwend wordt vormgegeven en past bij jouw organisatie.

Binden en boeien gaat over de connectie tussen medewerker en werkgever. Binden betekent een band of verbinding tot stand brengen. Boeien betekent de aandacht van iemand vasthouden. Verbonden medewerkers zijn in staat zich te verbinden aan missie, visie en identiteit van de organisatie. Geboeide medewerkers zijn geboeid aan de organisatie, het werk, ontwikkelmogelijkheden en arbeidsvoorwaarden.

Blended-learning is het combineren van online leren en face-to-face leren. Onze visie is: online waar mogelijk, offline waar nodig.

E-learning of online leren is online kennisoverdracht. Dit maakt zowel formeel als informeel leren mogelijk. Door de online omgeving is het op ieder tijdstip en op elke plaats mogelijk.

Een inwerkprogramma zorgt ervoor dat de introductieperiode van een medewerker op effectieve en gestructureerde wijze kan verlopen. Door een goed programma bespaar je kosten en fouten. De medewerker kan een goede start maken binnen de organisatie, wat zorgt voor een grotere motivatie en betrokkenheid.

Binnen een lerende organisatie zijn medewerkers gemotiveerd en hebben het verantwoordelijkheidsgevoel om te blijven leren en ontwikkelen. De organisatie biedt daarbij de tools en handvatten die nodig zijn om dit te realiseren. Wanneer leren en structureel binnen de organisatie geborgd is onstaat er een lerende organisatie.

Een online leeromgeving zorgt voor effectief en gestructureerd leren. Denk hierbij aan de ontwikkeling van uw medewerkers (e-learning), persoonlijke leerpaden en de mogelijkheid tot blended learning. Een digitale leeromgeving maakt leren tijd- en plaats onafhankelijk.

In een ontwikkelplan leg je afspraken over je persoonlijke ontwikkeling vast. Je denkt proactief na over je ontwikkeling en de middelen die je daarbij nodig hebt. De werkgever kan vervolgens middelen beschikbaar stellen om dit te behalen. Een ontwikkelplan geeft zowel de medewerker als de organisatie richting.

Vakmanschap focust zich op het gedrag en de verantwoordelijkheid van de medewerkers. Niet alleen de taken in je functieomschrijving staan centraal, maar juist de menselijke vermogens (gedrag) en je verantwoordelijkheid om je vak goed uit te oefenen, nu en in de toekomst.

Neem direct contact op met onze adviseurs!

Rozemarie Hendrikse Accountmanager

Rozemarie Hendrikse
Tel. 06 27 36 57 57

Marijn adviseur

Marijn Schouten
Tel. 06 53 28 45 52

💬 Hoi, advies nodig?