Zorg, academysuite, leren

Inwerken in de zorg

Binnen een zorginstelling zijn normen en waarden cruciaal. Zorg verlenen vraagt niet alleen om sociale vaardigheden, geduld en flexibiliteit, maar ook om een mentaliteit die uitstraalt het beste te willen voor de cliënt. Om een hoog niveau van zorg te behalen, is het van belang om uniformiteit te creëren onder het zorgpersoneel. Wanneer je als team op dezelfde manier handelt, zorgt dit voor effectiviteit. Het spreekwoord luidt niets voor niks: ‘alleen ga je sneller, samen kom je verder’. Het is belangrijk om te begrijpen wat de normen, waarden en protocollen zijn binnen de instelling en deze ook met z’n allen na te leven. Dit resulteert in rust als team onderling en cliënten zullen dit opmerken.

Uniformiteit creëren

Uniformiteit creëren begint bij het inwerken van nieuw personeel. Daar ligt primair de sleutel om deze uniformiteit vorm te geven. Dit voorkomt dat individuele werkpatronen hun intrede doen, die starheid en frustraties onderling veroorzaken. Deze werkpatronen zijn vaak ook moeilijk te doorbreken en de bereidheid om daar wat aan te doen al helemaal. Kortom, om dit te voorkomen moet er veel tijd en aandacht besteed worden aan het inwerken.

En dan komen alle tegenargumenten waarom inwerken zo problematisch is in de praktijk. Het is te duur, personeel is al schaars en de tijd ontbreekt om nieuw personeel in te werken. Daarbij komt dat zorgpersoneel wil zórgen en zich liever niet wil bezig houden met andere rompslomp.

Online inwerkprogramma zorg

Dé oplossing hiervoor is een online inwerkprogramma. Een online inwerkprogramma hoeft maar één keer ontwikkeld te worden en het kan gebruikt worden voor elke nieuwe medewerker. Vooral in de zorg gaan de personeelsstromen vaak snel. Naast deze snelle personeelsstromen, zijn zorginstellingen vaak groot en is er daarom een constante vraag naar personeel. Kwantiteit en kwaliteit gaan meestal niet goed samen, maar een inwerkprogramma biedt hiervoor de oplossing.

Uniformiteit bereikt

Met kwantiteit wordt bedoeld het ongelimiteerd toevoegen van nieuwe medewerkers aan de e-learning. Kwaliteit en daarmee verbonden uniformiteit wordt gewaarborgd door de zorginstellingsspecifieke informatie. Alle ruimte om normen en waarden te behandelen. Alle ruimte om nieuwe medewerkers vol zelfvertrouwen, vakkennis en motivatie aan de slag te laten gaan. En allemaal op dezelfde manier. Kortom, uniformiteit is bereikt.

Ander personeel hoeft zich niet meer te bekommeren over het hoofdpijndossier inwerken. Zij kunnen zich richten op hun zorgtaak en krijgen de kans om zich te ontwikkelen in wat ze écht leuk vinden. Daarmee krijgen cliënten alle aandacht die ze verdienen, worden kosten bespaard en is tijd niet meer schaars.

AcademySuite ontwikkelt een maatwerk online inwerkprogramma afgestemd op jullie wensen. Nieuwsgierig geworden? Neem contact met ons op!

Neem direct contact op met onze adviseurs!

Rozemarie Hendrikse
Tel. 06 27 36 57 57

Marijn Schouten
Tel. 06 53 28 45 52

Recommended Posts