Kennis, learning, mouse

Nederland is bij uitstek een kennisland. Dankzij die kennis kunnen wij, ondanks onze relatief hoge lonen, toch concurreren met het buitenland. Jazeker, onze werkmentaliteit, handelsgeest, onze beheersing van andere talen en onze bereidheid tot reizen, zijn belangrijke ingrediënten voor ons zakelijk succes. Maar minstens zo belangrijk is onze innovatiekracht. En die drijft op kennis!

Product- en bedrijfskennis voor voortdurende innovatie

De definitie van innovatie is het toepassen van nieuwe technologieën in producten, diensten en processen, of het ontwikkelen daarvan. Voor innovatie zijn productkennis en bedrijfskennis belangrijke pijlers. Het moet gezegd worden dat sommige innovaties als het ware uit de lucht komen vallen. Soms met meer geluk dan wijsheid. Maar meestal is er sprake van een langdurig proces van onderzoek en ontwikkelen door specialisten. Mensen met specifieke kennis van hun product en bedrijf.

Kennis toegankelijk maken

Bij veel bedrijven is essentiële kennis opgeborgen het hoofd van één of enkele personen. Misschien wel mensen die binnenkort met pensioen gaan. Kennis waarvan de continuïteit van de organisatie afhangt. En wat als zo’n persoon door omstandigheden plotseling niet meer beschikbaar is? Het beschikbaar en toegankelijk maken van deze kennis is dan van cruciaal belang. Maar wat is de beste methode om deze kennis te ontsluiten?

Gelukkig hebben veel bedrijven al het nodige gedocumenteerd. Bijvoorbeeld in technische documentatie, product documentatie, product trainingen en dergelijke. Toch is die informatie vaak incompleet en gedateerd. En is deze informatie niet eenvoudig te vinden en niet online toegankelijk. Dus ook daar valt winst te behalen!

Bedrijfskennis of productkennis delen

Veel Nederlandse bedrijven bedenken hun producten zelf, maar besteden de productie ervan uit. In dat geval is het delen, ontsluiten of overbrengen van kennis van noodzakelijk. Enerzijds lastig, omdat het om concurrentiegevoelige informatie gaat. Maar anderzijds noodzakelijk om derden in staat te stellen jouw producten te maken, volgens jouw kwaliteitsnormen.

Productiebedrijven verkopen hun producten aan klanten door het hele land, in buurlanden of soms zelfs over de hele wereld. Daarbij maken ze in veel gevallen gebruik van een dealerkanaal. Kennisborging en vervolgens effectieve kennisoverdracht is daarbij van groot belang. Bedrijven met kennisintensieve producten zijn alleen schaalbaar als ook de kennisoverdracht schaalbaar is. Dat vraagt om digitalisering van deze productkennis.

Methoden van kennisborging en kennisoverdracht

AcademySuite is gespecialiseerd in het digitaliseren van kennis. Vooral door middel van het ontwikkelen van complete bedrijfsscholen of academies. Een belangrijk onderdeel hiervan zijn de inwerkprogramma’s. Deze bestaan uit verzamelingen e-learnings, georganiseerd in leergangen. Zo kunnen er leergangen zijn voor verschillende vakmensen binnen het bedrijf en voor partners. De online bedrijfsschool biedt het bedrijf de mogelijkheid om alle kennis op een georganiseerde manier vast te leggen. Maar ook om de kennis op een aantrekkelijke en effectieve manier te ontsluiten voor medewerkers en partners die over deze kennis moeten beschikken. Ook het toetsen van deze kennis bij de verschillende doelgroepen en het uitreiken van certificaten behoort tot de mogelijkheden.

Online kennisbank

Daarnaast biedt het opzetten van een online kennisbank de mogelijkheid om kennis op te slaan. In dit geval gaat het vooral om kennis die een medewerker, dealer/partner of klant kan opzoeken op het moment dat hij daar behoefte aan heeft. Met een online kennisbank kan het meestal schaars aantal mensen die deze kennis in hun hoofd hebben, worden ontlast.

Zo’n kennisbank functioneert ook als een eerste filter voor de supportdesk, helpdesk of service-organisatie. Klanten en jouw partner kunnen antwoorden op veel gestelde vragen, of veel voorkomende problemen, snel en eenvoudig online vinden. Zit er geen bruikbaar antwoord of passende oplossing tussen, dan wordt de klant of partner verder geleid naar persoonlijke support.

De voordelen van digitale kennisborging

Samengevat, digitale kennisborging levert deze grote voordelen op:

  •        Minder afhankelijkheid van druk bezette interne specialisten
  •        Goede borging van kennis en daarmee continuïteit
  •        Eenvoudige toegang van kennis voor (geautoriseerde) medewerkers, klanten en dealers
  •        Nieuwe medewerkers en partners zijn sneller ingewerkt
  •        Hogere productiviteit door betere benutting van kennis
  •        Eenvoudig overzicht op alle aanwezige kennis
  •        Eenvoudiger onderhoud van alle aanwezige kennis

Wilt u ook een toekomstbestendige en efficiënte organisatie die blijft innoveren, leren en verbeteren? Een bedrijf waarvan de continuïteit niet afhangt van kennis in de hoofden van enkelen? Neem dan contact op met AcademySuite, of plan een gratis en vrijblijvende kennissessie in, om samen te sparren. We helpen u graag een echte stap verder.

Neem direct contact op met onze adviseurs!

Rozemarie Hendrikse
Tel. 06 27 36 57 57

Marijn Schouten
Tel. 06 53 28 45 52

Recommended Posts