Een bedrijfsspecifieke academy integreren met het HR/organisatie-beleid

Een bedrijfsspecifieke academy integreren met het HR/organisatie-beleid

Leren moet aansluiten bij uw strategische keuzes en tegelijkertijd een bijdrage leveren aan de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers. Daarom zullen wij samen met u kijken welk gedrag en welke kennis onderscheidend is voor uw organisatie. Kennis, vakmanschap en gedrag van uw medewerkers zijn namelijk bepalend voor het succes. Voor dit gedrag zullen wij leerprogramma’s opzetten zodat uw medewerkers hier optimaal aan kunnen werken.

Om te werken aan zowel het succes van de organisatie en de duurzame inzetbaarheid van de medewerker denken wij in de vakmanschapsgedachte. In onze visie is een vakman wezenlijk anders dan een functionaris. Een vakman denkt vanuit continue ontwikkeling. Hiervoor brengen wij verantwoordelijkheden en bijbehorend menselijk gedrag in kaart. De keuze voor vakmanschap is de basis om leren en ontwikkelen structureel op de agenda te zetten en daarmee een leven lang leren vorm te geven.