Skip to content

Een scholingsplicht voor jou als werkgever

Weet jij al van de scholingsplicht voor werkgevers?

Eerder gehoord van de Wet Werk en Zekerheid (ofwel de WWZ)? Een grote kans van wel. Maar wist je dat deze wet sinds juli 2015 ook een scholingsplicht voor jouw als werkgever bevat? De scholingsplicht is ingevoerd omdat mensen steeds langer doorwerken. Arbeidsmobiliteit wordt daardoor van toenemend belang. Medewerkers moeten breed en langdurig inzetbaar zijn. De overheid geeft aan dat dit alleen lukt bij een stevige inzet op het ontwikkelen van vaardigheden en het opdoen van nieuwe kennis.

Er zijn veel redenen waarom scholing voor jou als werkgever belangrijk is. Allereerst om deze snel veranderde markt te kunnen volgen en onderscheidend te blijven. Daarnaast maakt scholing je bedrijf aantrekkelijk voor nieuwe werknemers en zijn werknemers die zich kunnen ontwikkelen aantoonbaar gemotiveerder en productiever. Met goed ontwikkelde medewerkers is de kans op goed functioneren dus groot! 

Oké, maar wat betekent deze scholingsplicht voor mij als werkgever? 

Als werkgever ben je verplicht om…

  • …de werknemer opleidingen of cursussen te laten volgen die noodzakelijk zijn voor het goed uit kunnen oefenen van zijn of haar functie en
  • …medewerkers om te scholen zodat een arbeidsovereenkomst voorgezet kan worden. Dit geldt wanneer een functie van een werknemer komt te vervallen of wanneer de werknemer niet langer in staat is zijn of haar functie uit te oefenen. Een ontslag moet dus zoveel mogelijk worden voorkomen.

En als ik niet voldoe aan deze plicht?
Als werkgever kun je een arbeidsovereenkomst alleen nog verbreken wanneer je daarvoor een redelijke grond hebt en herplaatsing, eventueel na scholing, niet mogelijk of aan de orde is. Voordat je jouw medewerker kunt ontslaan, moet je eerst onderzoeken of de werknemer kan worden herplaatst, eventueel na extra scholing. Je moet een ontslagvergunning aanvragen bij de kantonrechter, die vervolgens beoordeeld of er voldoende grond is om een medewerker te ontslaan. Een kantonrechter zal een ontbindingsverzoek wegens disfunctioneren afwijzen wanneer het disfunctioneren het gevolg is van onvoldoende zorg van de werkgever voor scholing van de werknemer.

Wat kan ik doen om mijn medewerkers zo goed mogelijk te laten ontwikkelen?

  • Reserveer elk jaar een opleidingsbudget per medewerker.
  • Maak een opleiding- en ontwikkelplan voor al je medewerkers. Investeer continu in ontwikkeling, waardoor duurzame inzetbaarheid en gemotiveerde medewerkers ontstaan.
  • Bewaar de bewijzen van de scholing in het personeeldossier of in een (e)-portfolio. Denk hierbij aan diploma’s, certificaten, deelnamebewijs en facturen. Daarmee kun je, indien nodig, aantonen dat je aan de scholingsplicht hebt voldaan.
  • Leg afspraken die gemaakt zijn over scholing schriftelijk vast. Denk hierbij aan een eventuele terugbetaalregeling bij het uitdiensttreden van de medewerker.
  • Leg, indien noodzakelijk, verwijtbaar gedrag van een medewerker schriftelijk vast. Denk hierbij aan het weigeren van scholing.
  • Onderzoek welke subsidiemogelijkheden er voor uw organisatie zijn. Er zijn meerdere subsidies beschikbaar voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Neem direct contact op met onze adviseurs!

Rozemarie Hendrikse Accountmanager

Rozemarie Hendrikse
Tel. 06 27 36 57 57

Marijn adviseur

Marijn Schouten
Tel. 06 53 28 45 52

Haal het beste uit je medewerkers & waarborg de continuïteit van je bedrijf.

Digitaal technologie cursus training

Voel je vrij dit bericht te delen

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
💬 Hoi, advies nodig?