Blended Learning

Blended Learning

Blended Learning is niets anders dan een mix van verschillende leermethodes, ook wel een combinatie van online en offline leren genoemd.

Waarom Blended Learning?

Dagenlange colleges of trainingsdagen waarin de docent de gehele stof nogmaals behandelt. Waarin het moeilijk is gemotiveerd te blijven, vermoeidheid toeneemt en je jezelf afvraagt hoe je dit nu gaat toepassen in de praktijk. Erger nog, aan het einde van de dag ben je maar liefst 85% van alle opgedane kennis alweer vergeten. Voor veel studenten en werknemers een bekend fenomeen. Niet alleen voor hen, maar ook ondernemers ervaren hierdoor het inefficiënt besteden van het opleidingsbudget.

Blended Learning zorgt voor alle ingrediënten die nodig zijn voor een optimaal leer- en ontwikkeltraject om effectief je resultaten te behalen. Het zorgt ervoor dat een opleiding echt van toegevoegde waarde is.

Enkel alleen het toepassen van online leren of klassikaal leren is geen Blended Learning. Uit onderzoek blijkt dat e-learning een succesvol alternatief is voor een groot gedeelte van het klassikale onderwijs. De klassikale training kan op deze wijze zeer effectief en efficiënt worden ingezet. Vooral voor het bedrijfsleven is dit erg aantrekkelijk, om vanuit de theorie een brug te slaan naar de praktijk en het daadwerkelijk toepasbaar te maken.

Het voordeel van e-learning is dat je op ieder gewenst moment, waar dan ook, je training kunt volgen. Door Blended Learning kun je de voortgang van de student constant monitoren. Lesmateriaal kan hierdoor aangepast worden aan de voortgang van de student. Een online leeromgeving biedt daarnaast ook nog eens de mogelijkheid om het echt persoonlijk te maken, waardoor iedereen zijn of haar eigen individuele leerroute volgt en dit voor hen klaarstaat. Het biedt de mogelijkheid om feedback te geven en het hebben van contactmomenten. Blended Learning is dus ook zeer kost-efficiënt.

Toepassing Blended Learning

Een medewerker volgt een training bij een externe partij. Een behoorlijke investering en uiteindelijk niet het gewenste resultaat zoals beoogd. De basiskennis van deze trainingen zijn uitstekend, maar hoe leg ik nu de link met de praktijk? AcademySuite ziet de worsteling bij bedrijven hoe ze nu bedrijfsspecifieke kennis kunnen verankeren maar ook kunnen delen, door (nog) meer kwaliteit te kunnen leveren. Hoe zorg je er nu voor dat opleiden geen weggegooid geld is, maar écht van toegevoegde waarde. Wij geloven dat wanneer je echt kwaliteit wilt behalen binnen je eigen onderneming, bedrijfsspecifeke trainingen met verschillende leervormen hiervoor de oplossing is. Zo heb je niet alleen direct aansluiting met de medewerkers, maar werk je ook op een gestructureerde wijze naar de vooraf opgestelde doelen.

Leeromgeving AcademySuite, demo, bedrijfsacademy

Vraag nu een gratis demo aan!

Deel deze posts

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email