leren, online, learning, academysuite

Steeds meer pas-afgestudeerden zouden een burn-out krijgen, omdat zij onder steeds hogere druk staan en aan hun lot worden overgelaten, wanneer zij de arbeidsmarkt betreden. Volgens Annelies van der Velden, vertrouwenspersoon en mediator bij Zorg van de Zaak, is dit vooral te wijten aan het feit dat jongeren sociale kennis missen over de omgangsnormen op de werkvloer. Hierdoor zijn zij vaker het slachtoffer van machtsmisbruik of conflicten. Volgens Annelies daarom de taak aan opleidingen, om jongeren sociaal klaar te maken voor de arbeidsmarkt.

Afgestudeerden onder druk

Over de jonge generatie zegt Annelies dit: ‘De jonge generatie is een hele kwetsbare generatie. Op de opleiding hebben zij zich beziggehouden met het ontwikkelen van vakkennis, maar niet altijd wordt er stilgestaan bij de sociale ontwikkeling en de sociale verhoudingen op de werkvloer. Dit maakt dat het eerste werkjaar vaak overleven is’.

Volgens Van der Velden worstelen veel jongeren met het vinden van hun plekje. ‘Het is erg moeilijk om in een bestaand systeem binnen te komen, vooral op een resultaatgerichte werkvloer waar de werkdruk hoog is. Machtsmisbruik door autoritaire leidinggevenden, pestgedrag en conflicten over achterblijvende prestaties komen dan ook vaker voor dan men denkt’.

Een goede start voor afgestudeerden

De prangende vraag voor organisaties is dan ook: hoe kunnen zij ervoor zorgen dat jongeren een goede start op de arbeidsmarkt kunnen maken? In de ogen van AcademySuite gaat een goede start bij een organisatie gepaard met een goed inwerkprogramma. Wanneer bij dit introductieprogramma zowel aandacht wordt besteed aan de praktische zaken, als aan de ongeschreven regels, weet een pas afgestudeerde wat er van hem of haar verwacht wordt.  Zo kan hij of zij een goede start maken.

Aan de slag

Om de bovenstaande redenen ontwikkelen wij graag, samen met jou, een bedrijfsspecifiek introductieprogramma, passend bij jouw organisatie, om de pas afgestudeerde (of de nieuwe medewerker) wegwijs te maken binnen jouw organisatie. Zo geef je die nieuwe medewerker de vliegende start die hij of zij nodig heeft. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op, om de mogelijkheden te bespreken. 

Neem direct contact op met onze adviseurs!

Rozemarie Hendrikse Accountmanager

Rozemarie Hendrikse
Tel. 06 27 36 57 57

Marijn adviseur

Marijn Schouten
Tel. 06 53 28 45 52

Recommended Posts