Welke leervoorkeuren hebben jouw medewerkers?

Leren, wat is dat eigenlijk? Leren heeft voor ieder mens een andere betekenis. Mensen leren en ontwikkelen op verschillende manieren. Ze hebben verschillende omgevingen waarin ze graag leren, en zij hebben verschillende manieren waarop zij problemen oplossen.

Het ontstaan van deze verschillen heeft verschillende oorzaken. Zo spelen cultuur, leeftijd, persoonlijkheid en visie op leren een rol. Hoewel deze voorkeuren en gewoonten redelijk stabiel zijn, ligt het niet vast. Een nieuwe omgeving kan dit beïnvloeden.

Waarom kennis van leervoorkeuren belangrijk is

Om te bepalen hoe je leren in je organisatie het beste kunt vormgeven is het belangrijk om meer te weten over de verschillende manieren van leren, ook wel de leervoorkeuren genoemd. Wanneer je aansluit op de manier waarin mensen in jouw organisatie leren, heb je meer succes. Deze kennis is ook erg handig als het gaat om stagelopers. Als jij hen in een kortere tijd veel (over jouw organisatie) wilt leren, is het handig als je aansluit bij hun leervoorkeur. 

Welke leervoorkeuren zijn er?

Manon Ruijters heeft in haar boek Liefde voor Leren (2006) een Whitepaper beschreven, waarin ze over de 5 verschillende leervoorkeuren het volgende zegt:

Kunst afkijken
Leren wordt vaak geassocieerd met rust en veiligheid. De dagelijkse praktijk vormt echter de beste leeromgeving en die is hectisch, onvoorspelbaar en constant in beweging. Kunstafkijkers leren door goed te observeren en zien wat werkt. Ze analyseren wat tot succes leidt en wat bruikbaar is en nemen dat over. Niet alle informatie vinden zij interessant. Ze zijn met name geïnteresseerd in wat werkt. Deze leerders raken niet gemotiveerd door een spel­ of oefensituatie. Kunst afkijken is een snelle, doelgerichte manier van leren, die we bijvoorbeeld veel terugzien in de top van een organisatie of bij marketeers.

Participeren
Leren werd in het verleden vaak gezien als een individueel proces. Steeds vaker wordt echter de sociale kant van het leren onderstreept. Leren doe je samen. ‘Samen’ heeft daarin veel verschillende vormen: door elkaar aan te vullen, door perspectieven uit te wisselen, door naar anderen te luisteren of simpelweg doordat anderen klankbord zijn en daarmee eigen ideeën verhelderen en aanscherpen. Bij ‘participeren’ word je gevoed door reacties en ideeën van anderen. Deze leervoorkeur zien we veel terug bij bestuurders, HRM­’ers, of in de zorg.

Kennis verwerven
Alhoewel veel begeleiders en docenten driftig op zoek zijn naar manieren om theorie dichter bij de praktijk te brengen, zijn er ook mensen die een grote voorkeur hebben voor overdracht van kennis. Kennisverwervers gaan gericht opzoek naar de informatie. Brainstormen is over het algemeen niet hun ding. Kennis verwerven is een doelgerichte manier van leren die we terugzien in beroepsgroepen waar ‘weten’ en ‘feiten’ een rol spelen. Denk bijvoorbeeld aan technische beroepen en ICT.

Oefenen
Kenmerkend voor het oefenen is het eerst uitproberen, liefst in een omgeving die veilig genoeg is om fouten te mogen en durven maken, alvorens de nieuwe inzichten in de praktijk te brengen. Er staat iemand naast je die je kan begeleiden, situaties kan vereenvoudigen, of iets kan aanreiken dat je weer een stap verder brengt. Herhaling is belangrijk. Mensen met veel oefenen in hun profiel praten over het algemeen gemakkelijk over hun ontwikkeling. Deze leervoorkeur zien we veel terug bij bijvoorbeeld leraren, maar ook in de sport.

Ontdekken
Ontdekkend leren gaat ervan uit dat leven en leren synoniemen zijn. Niet leren bestaat niet. Dit bewustzijn maakt dat veel geleerd wordt uit de dagelijkse gang van zaken en de onverwachte gebeurtenissen die zich voordoen. Leren in een formele leersituatie (zoals een opleiding of workshop) is voor ontdekkers vaak beperkend, te gestructureerd. Ontdekkers zoeken graag hun eigen weg en staan het liefst zelf aan het roer. Veel ontdekkers bij elkaar zijn als gevolg hiervan vaak lastig te sturen.