learning, leren, laptop, online, onboarding

Het NIDAP en Springest hebben onder 3940 medewerkers in Nederland onderzoek gedaan naar HRD Trends 2017. Dit onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd onder medewerkers. Hieruit blijkt, dat er veel wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van coachende en communicatieve vaardigheden van medewerkers. De leertrends die uit dit onderzoek voortkomen, helpen je bij het realiseren van een wendbare organisatie. 

Uitslagen van de HRD Trends 2017

Een aantal belangrijke uitslagen van het onderzoek naar HRD Trends zijn de volgende:

 • 60% van de medewerkers heeft momenteel ervaring met e-learning en Blended Learning trajecten.
 • 59% van hen hecht meer belang aan kennisverbreding, dan verdere specialisatie.
 • Het is voor 53% van de medewerkers belangrijk, dat de werkgever voldoende actie onderneemt om doorleren te stimuleren. Dit punt kwam ook terug tijdens het onderzoek in 2016 en is dan ook erg belangrijk.
 • Volgens 77% van de werknemers is en blijft doorleren je eigen verantwoordelijkheid.
 • 21% van de ondervraagden is bekend met het scholingsrecht in de WWZ.
 • 60% van de medewerkers geeft aan dat zij graag gebruik zouden maken van een persoonlijk leerbudget en 57% van hen geeft nog eens aan dat zij door middel van een budget, meer zouden gaan leren

Investeren in leren voor een wendbare organisatie

Voor de medewerkers is een grote drempel om niet te leren, nog altijd de kosten die hiermee gepaard gaan. Als werkgever is het daarom extra belangrijk om hierin te investeren. Een bewijs van dat belang, zie je in de laatste twee puntjes van de hierboven genoemde uitslagen. De medewerkers die deelnamen aan het onderzoek benoemden dat de evolutie van leermethodes, zelfsturing en de versoepeling van werktijden, positieve effecten hebben op (blijven) leren.

Leertrends

Uit het onderzoek HRD trends 2016 en 2017 komen dus uiteindelijk de onderstaande 5 trends naar voren.

 • Meer interne kennisdeling.
 • Meer individuele begeleiding en coaching (door collega’s).
 • Meer eigen initiatief van werknemers.
 • Meer korte leertrajecten.
 • Meer zelfstandig leren.

Allereerst is er te zien dat interne kennisdeling belangrijk is. Medewerkers willen graag over kennis beschikken die al in de organisatie aanwezig is, maar waarvan zij niet op de hoogte zijn.

Daarnaast is te zien dat er meer aandacht is voor individuele begeleiding en coaching. Het eigen initiatief van de medeweker is daarbij belangrijk.

Ten slotte is er te zien dat korte leertrajecten belangrijker zijn en dat er meer zelfstandig geleerd wordt.

Leertrends als hulp voor een wendbare organisatie

Hoe kun je als organisatie handen en voeten geven aan deze ontwikkelingen en deze tegelijk borgen binnen je organisatie? Allereerst is het belangrijk dat wordt bepaald welke prioriteit leren in de organisatie heeft, vervolgens is het goed om alles omtrent leren en ontwikkelen op een duidelijke plek te hebben.

Een bedrijfsspecifieke Academy zorgt ervoor dat er meer interne kennisdeling kan plaatsvinden, omdat je als organisatie zelf kunt bepalen welke informatie je wilt delen. Je kunt er dan ook voor kiezen om bepaalde content door medewerkers te laten ontwikkelen. Door verschillende cursussen/trainingen of informatie in de Academy te plaatsen, kun je de medewerkers stimuleren dit op eigen initiatief te doen.

Verder is het mogelijk om korte leertrajecten te maken en omdat een medewerker op elk gewenst tijdstip kan inloggen, bepaalt hij zelf waar en wanneer hij leert. Om de medewerker daarbij goed te begeleiden, kan er een koppeling gemaakt worden tussen de medewerker en zijn begeleider. Op deze manier kan een medewerker zijn begeleider vragen stellen en kan daarnaast de voortgang van de medewerker gemonitord worden.

Meer weten?

Ben je na het lezen van deze blog enthousiast geworden over de leertrends en hoe je deze in praktijk kunt brengen? Neem contact met ons op voor meer informatie, of plan een kennissessie in, om de mogelijkheden voor jouw bedrijf te bespreken. 

Neem direct contact op met onze adviseurs!

Rozemarie Hendrikse
Tel. 06 27 36 57 57

Marijn Schouten
Tel. 06 53 28 45 52

Recommended Posts