Skip to content

5 leertrends die jouw organisatie wendbaar houden

5 leertrends die jouw organisatie wendbaar houden

Het NIDAP en Springest hebben onder 3940 medewerkers in Nederland onderzoek gedaan naar HRD Trends 2017. Dit onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd onder medewerkers. Hieruit blijkt dat er veel wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van coachende en communicatieve vaardigheden van medewerkers. 60% van de medewerkers heeft momenteel ervaring met e-learning en Blended Learning trajecten.

59% van hen hecht meer belang aan kennisverbreding dan verdere specialisatie. Het is voor 53% belangrijk dat de werkgever voldoende actie onderneemt om doorleren te stimuleren. Dit punt kwam ook terug tijdens het onderzoek in 2016 en is dan ook een belangrijk punt.
Volgens 77% van de werknemers is en blijft doorleren je eigen verantwoordelijkheid. 21% van de ondervraagden is bekend met het scholingsrecht in de WWZ.

Een drempel om niet te leren zijn nog altijd de kosten die hiermee gepaard gaan. Als werkgever is het daarom extra belangrijk om hierin te investeren, 60% van de medewerkers geeft namelijk aan dat zij graag gebruik zouden maken van een persoonlijk leerbudget. 57% van hen geeft nog eens aan dat zij  door middel van een budget meer zouden gaan leren. De medewerkers die deelnamen aan het onderzoek benoemden dat de evolutie van leermethodes, zelfsturing en de versoepeling van werktijden positieve effecten hebben op (blijven) leren.

Leertrends

Uit het onderzoek HRD trends 2016 en 2017 komen dan ook de onderstaande 5 trends naar voren.

·         Meer interne kennisdeling
·         Meer individuele begeleiding en coaching (door collega’s)
·         Meer eigen initiatief van werknemers
·         Meer korte leertrajecten
·         Meer zelfstandig leren

Allereerst is er te zien dat interne kennisdeling belangrijk is. Medewerkers willen graag over kennis beschikken wat al in de organisatie aanwezig is, maar zij niet van op de hoogte zijn. Daarnaast is te zien dat er meer aandacht is voor individuele begeleiding en coaching. Het eigen initiatief van de medeweker is daarbij belangrijk. Ten slotte is er te zien dat korte leertrajecten belangrijker zijn en dat er meer zelfstandig geleerd wordt.

Maar hoe kun je als organisatie handen en voeten geven aan deze ontwikkelingen en deze borgen binnen je organisatie? Allereerst is het belangrijk dat wordt bepaald welke prioriteit leren in de organisatie heeft, vervolgens is het goed om alles omtrent leren en ontwikkelen op een duidelijke plek te hebben. Een bedrijfsspecifieke academy zorgt ervoor dat er meer interne kennisdeling kan plaatsvinden omdat je als organisatie zelf kunt bepalen welke informatie je wilt delen. Je kunt er dan ook voor kiezen om bepaalde content door medewerkers te laten ontwikkelen. Door verschillende cursussen/trainingen of informatie in de academy te plaatsen kun je de medewerkers stimuleren dit op eigen initiatief te doen. Verder is het mogelijk om korte leertrajecten te maken en omdat een medewerker op elk gewenst tijdstip kan inloggen, bepaalt hij zelf waar en wanneer hij leert. Om de medewerker daarbij goed te begeleiden kan er een koppeling gemaakt worden tussen de medewerker en zijn begeleider. Op deze manier kan een medewerker zijn begeleider vragen stellen en kan daarnaast de voortgang van de medewerker gemonitord worden.

Haal het beste uit je medewerkers & waarborg de continuïteit van je bedrijf.

Digitaal technologie cursus training

Voel je vrij dit bericht te delen

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
💬 Hoi, advies nodig?